Màster en
Observació de Nadons i Atenció a la Infància

1a Edició

Estructura modular

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

  • Màster-Observació de Nadons i Atenció a la Infància

   El programa està format per les assignatures següents:

   • M-2 Assig.1 Actualització en l’aplicació de diferents tècniques d’observació de nadons i infants. I actualització dels abordatges terapèutics a nadons, infants i els seus familiars.
   • M2- Assig. 2 Supervisió de l'observació nivell II dels nadons i infants fins als 6 anys en el seu context. Supervisió dels abordatges terapèutics nivell II per als nadons i infants fins als sis anys en el seu context
   • M2-Assig. 3 Instruments de valoració del sistema de vincle afectiu i anàlisi de la interacció pares-fills a la infància
   • M2-Assig. 4 Diferents característiques de la concepció i l’embaràs. Tècniques de reproducció assistida: inseminació artificial, trasplantament d’ovòcit, fertilització in vitro. Aspectes terapèutics dels nounats prematurs o amb malalties de base.
   • M2-Assig. 5 Aprofundiment teòric i clínic en el desenvolupament del nadó i de l’infant fins als 6 anys. Malalties físiques o mentals dels pares i les seves repercussions sobre els nadons i els infants
   • M2-Assig. 6 Observació dels nadons i dels infants fins als 6 anys en el domicili familiar, CDIAP, escoles bressols o llars d’infants, preescolar, hospitals, servei de neonatologia. Avenços en els abordatges terapèutics dels nadons i dels infants fins els
   • M1-Assig. 2 Supervisió de l'observació de nadons i dels infants. Supervisió dels abordatges terapèutics dels nadons i dels seus familiars. Supervisió dels abordatges terapèutics dels infants en interacció amb els seus familiars.
   • M1-Assig. 3 Avanços teòrics en la petita infància, des de l’embaràs i naixement fins als 3 anys.
   • M1-Assig. 4 Aportacions teòriques sobre el desenvolupament del nadó. Nous abordatges tècnics per als nadons i infants. Les competències parentals. Situacions de negligència i desatenció familiar.
   • M1-Assig. 5 Observació dels nadons i dels infants fins als 3 anys en el domicili familiar, CDIAP, escoles bressol o llars d’infants, preescolar, hospitals, servei de neonatologia. Avenços en els abordatges terapèutics dels nadons i dels infants fins als 3
   • M-3 Assig. 1 Treball Final de Màster
  • Diploma de postgrau-Observació de Nadons i Atenció als Infants entre 3 i 6 anys
   • M-2 Assig.1 Actualització en l’aplicació de diferents tècniques d’observació de nadons i infants. I actualització dels abordatges terapèutics a nadons, infants i els seus familiars.
   • M2- Assig. 2 Supervisió de l'observació nivell II dels nadons i infants fins als 6 anys en el seu context. Supervisió dels abordatges terapèutics nivell II per als nadons i infants fins als sis anys en el seu context
   • M2-Assig. 3 Instruments de valoració del sistema de vincle afectiu i anàlisi de la interacció pares-fills a la infància
   • M2-Assig. 4 Diferents característiques de la concepció i l’embaràs. Tècniques de reproducció assistida: inseminació artificial, trasplantament d’ovòcit, fertilització in vitro. Aspectes terapèutics dels nounats prematurs o amb malalties de base.
   • M2-Assig. 5 Aprofundiment teòric i clínic en el desenvolupament del nadó i de l’infant fins als 6 anys. Malalties físiques o mentals dels pares i les seves repercussions sobre els nadons i els infants
   • M2-Assig. 6 Observació dels nadons i dels infants fins als 6 anys en el domicili familiar, CDIAP, escoles bressols o llars d’infants, preescolar, hospitals, servei de neonatologia. Avenços en els abordatges terapèutics dels nadons i dels infants fins els
  • Diploma de postgrau-Observació de Nadons i Atenció a la Petita Infància fins als 3 anys

   El programa està format per les assignatures següents:

   • M-1. Assig. 1 Origen i evolució de l’observació de nadons. Abordatges terapèutics dels nadons, infants i dels seus familiars.
   • M1-Assig. 2 Supervisió de l'observació de nadons i dels infants. Supervisió dels abordatges terapèutics dels nadons i dels seus familiars. Supervisió dels abordatges terapèutics dels infants en interacció amb els seus familiars.
   • M1-Assig. 3 Avanços teòrics en la petita infància, des de l’embaràs i naixement fins als 3 anys.
   • M1-Assig. 4 Aportacions teòriques sobre el desenvolupament del nadó. Nous abordatges tècnics per als nadons i infants. Les competències parentals. Situacions de negligència i desatenció familiar.
   • M1-Assig. 5 Observació dels nadons i dels infants fins als 3 anys en el domicili familiar, CDIAP, escoles bressol o llars d’infants, preescolar, hospitals, servei de neonatologia. Avenços en els abordatges terapèutics dels nadons i dels infants fins als 3

Pla d'estudis

 • M-2 Assig.1 Actualització en l’aplicació de diferents tècniques d’observació de nadons i infants. I actualització dels abordatges terapèutics a nadons, infants i els seus familiars.
  • Actualitzacions de l'observació de nadons en interacció mútua amb el seu context –mare, pare, altres familiars, mestres, metges, infermers, escoles bressol, CDIAP, serveis o unitats de neonatologia i altres– per tal de saber-ho aplicar de forma pertinent i eficaç.
  • Actualitzacions d’abordatges terapèutics dels infants fins als 6 anys en el seu context –mare, pare, altres familiars, mestres, metges, infermers, escoles bressol, CDIAP, serveis o unitats de neonatologia i altres– per tal de saber-ho aplicar de forma pertinent i eficaç.
  • En el moment pertinent, conèixer les característiques de la concepció, l’embaràs i la relació amb la parella parental i la família durant la gestació.
  • En les observacions i abordatges terapèutics cal tenir present tot allò après sobre la reproducció assistida, la vivència de la inseminació artificial, el trasplantament d’ovòcits i la fecundació in vitro. Sofriment dels pares amb dificultats biològiques per tenir un fill. Aspectes biopsicosocials i emocionals. Genètica i epigenètica. Variacions tècniques en funció de l'evolució dels nadons prematurs o nascuts a terme amb diferents malalties. Característiques de l'observació i dels abordatges terapèutics realitzats a la família, escoles bressol, llars d'infants, CDIAP, serveis o unitats de neonatologia o canguratges. Nous models de famílies.
 • M2- Assig. 2 Supervisió de l'observació nivell II dels nadons i infants fins als 6 anys en el seu context. Supervisió dels abordatges terapèutics nivell II per als nadons i infants fins als sis anys en el seu context
  • Supervisió de les observacions dels nadons en la seva interacció mútua amb els pares, nadons, germans, altres familiars, mestres, CDIAP, metges, infermers i altres.
  • Supervisió de les observacions del infants fins als 6 anys en la seva interacció amb els pares, nadons, germans, altres familiars, mestres, CDIAP, metges, infermers i altres.
  • Supervisió dels abordatges terapèutics per als nadons i la seva interacció mútua amb els pares,  germans, altres familiars, mestres, CDIAP, metges, infermers i altres.
  • Supervisió dels abordatges terapèutics per als infants fins als 6 anys en la seva interacció mútua amb els pares, nadons, germans, altres familiars, mestres, CDIAP, metges, infermers i altres.
  • Supervisió de nadons amb prematuritat, malalties basals o altres.
  • Supervisió dels infants fins als 6 anys amb antecedents de prematuritat, malalties basals o altres.
  • Supervisió de bessons i trigèmins amb o sense antecedents de prematuritat.
 • M2-Assig. 3 Instruments de valoració del sistema de vincle afectiu i anàlisi de la interacció pares-fills a la infància
  • Concepte de vincle afectiu. Desenvolupament del sistema de vincle afectiu.
  • Psicologia prenatal, perinatal i vincle afectiu.
  • Activació del sistema de vincle afectiu durant les reorganitzacions del desenvolupament el primer any de vida.
  • Regulació emocional i conductual i vincle afectiu. El procés de sincronia mare-infant. Competències maternes/paternes que promouen els vincles afectius de base segura.
  • Introducció als instruments de valoració del vincle afectiu a la infància.
  • Valoració del sistema de vincle afectiu a la primera infància. La situació estranya. Els models interns del sistema de vincle afectiu (tipus i subtipus del sistema de vincle afectiu a la primera infància).
  • Anàlisi de la qualitat de la interacció mitjançant el Code Interaction Behaviour (CIB).
  • Valoració del sistema de vincle afectiu entre els 4 i els 8 anys. CCH.
  • Instruments de valoració del sistema de cura parental.
  • Altres instruments de valoració del món intern infantil referent als afectes
    

  NOTA: Aquesta assignatura també forma part de l'estructura del Màster en Formació en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu.

 • M2-Assig. 4 Diferents característiques de la concepció i l’embaràs. Tècniques de reproducció assistida: inseminació artificial, trasplantament d’ovòcit, fertilització in vitro. Aspectes terapèutics dels nounats prematurs o amb malalties de base.
  • Aspectes emocionals, psicològics, socials i antropològics de la infertilitat. Què significa per a la parella i per a cada membre? Què significa per a les seves famílies?
  • El dol del fill no nascut. El patiment de la parella i de cada un dels seus membres quan no poden tenir un fill.
  • Malestar emocional i aquell produït per les tècniques de reproducció assistida. La por a la pèrdua del fill durant la gestació i el part. Problemàtiques de les parelles quan és molt difícil o impossible tenir fills. Paper de l’asimetria en la infertilitat i les seves conseqüències en la parella. Entrevistes prèvies a la decisió de rebre reproducció assistida, inseminació artificial, trasplantament d’ovòcits, fecundació in vitro, cirurgia, altres. Psicoteràpia de parella en les diferents problemàtiques de la infertilitat.
  • Les repercussions biopsicosocials en l’embaràs, part, postpart i els nounats i infants. Aspectes rellevants en la psicoteràpia de bessons i trigèmins.
 • M2-Assig. 5 Aprofundiment teòric i clínic en el desenvolupament del nadó i de l’infant fins als 6 anys. Malalties físiques o mentals dels pares i les seves repercussions sobre els nadons i els infants
  • Donar atenció a les mares embarassades, a la parella parental i altres. Fortaleses i vulnerabilitats del nadó. Desenvolupament biopsicosocial de l’infant fins als 6 anys.
 • M2-Assig. 6 Observació dels nadons i dels infants fins als 6 anys en el domicili familiar, CDIAP, escoles bressols o llars d’infants, preescolar, hospitals, servei de neonatologia. Avenços en els abordatges terapèutics dels nadons i dels infants fins els
  • Observació del nadó i l’infant fins als 6 anys en el seu context –mare, pare, altres familiars, mestres, metges, infermers, escoles bressol, preescolar, CDIAP, serveis o unitats de neonatologia, altres.
  • Abordatges terapèutics per a nadons.
  • Abordatge terapèutic per a infants fins als 6 anys en hospitals infantils, escoles bressol, CDIAP, serveis o unitats de neonatologia, altres.
  • Abordatges terapèutics per als pares.
  • Visita a un servei de neonatologia.
 • M1-Assig. 2 Supervisió de l'observació de nadons i dels infants. Supervisió dels abordatges terapèutics dels nadons i dels seus familiars. Supervisió dels abordatges terapèutics dels infants en interacció amb els seus familiars.
  • Formació en l’observació i exemples pràctics per part dels docents.
  • Presentació del material d'observació transcrit pels observadors del diploma de postgrau.
  • Formació en recollida de dades.
  • Supervisions dels observadors dels nadons i del seu context –mare, pare, altres familiars, mestres, metges, infermers, escoles bressol, preescolar, CDIAP, serveis o unitats de neonatologia, altres– per tal de saber-ho aplicar de forma pertinent i eficaç.
  • Supervisió dels abordatges terapèutics per als nadons en diferents indrets: CDIAP, serveis o unitats de neonatologia, serveis d’altres especialitats dels hospitals, per tal de saber-ho aplicar de forma pertinent i eficaç.
  • Supervisió dels observadors dels infants fins als 3 anys i del seu context –mare, pare, altres familiars, mestres, metges, infermers, escoles bressol, preescolar, CDIAP, serveis o unitats de neonatologia, altres– per tal de saber-ho aplicar de forma pertinent i eficaç.
  • Supervisió dels abordatges terapèutics dels infants fins als 3 anys en diferents indrets: CDIAP, serveis o unitats de? neonatologia, serveis d’altres especialitats dels hospitals, per tal de saber-ho aplicar de forma pertinent i eficaç.
 • M1-Assig. 3 Avanços teòrics en la petita infància, des de l’embaràs i naixement fins als 3 anys.

  Aspectes biopsicosocials del període perinatal, naixement i competències del nadó. Indicadors que comprometen el desenvolupament de l’infant i el vincle amb els pares o cuidadors: depressió, trastorn de la regulació emocional i del comportament, trastorn de l’espectre autista. La depressió postpart de la mare. Els sentiments d’exclusió del pare. Problemàtiques de la parella parental durant el primer any de vida del nadó. Aportacions de les neurociències. Les neurones mirall. Aportacions de la genètica i l’epigenètica. La intersubjectivitat primària i secundària. Mecanismes de defensa primitius. Atenció a la parella de pares. Atenció individual a un dels pares. Atenció a la família en grup. Nous models de família. Intervenció precoç. Atenció domiciliària.

 • M1-Assig. 4 Aportacions teòriques sobre el desenvolupament del nadó. Nous abordatges tècnics per als nadons i infants. Les competències parentals. Situacions de negligència i desatenció familiar.

  Les competències parentals en la família contemporània. Les relacions precoces entre pares i fills i els seus trastorns. L’experiència de la pell en les relacions d’objecte. La teoria de la sensorialitat. Psicopatologia i desenvolupament arcaics. Aportacions de la teoria de la mentalització. Papers i funcions emocionals de la vida de família de D. Meltzer. Procés de separació-individuació. Predictors de salut o patologia. Com intervenir des de la prevenció precoçment. Avaluació de l'estrès parental en diferents contexts. Sobre la resiliència. Un canvi de mirada al nadó prematur. El son del nen. Saber copsar el desenvolupament del nadó a diferents nivells: perceptiu, psicomotriu, llenguatge, social, afectiu...

 • M1-Assig. 5 Observació dels nadons i dels infants fins als 3 anys en el domicili familiar, CDIAP, escoles bressol o llars d’infants, preescolar, hospitals, servei de neonatologia. Avenços en els abordatges terapèutics dels nadons i dels infants fins als 3
  • Observació de nadons en el seu domicili, CDIAP, escoles bressol o llars d’infants, preescolar, serveis o unitats de neonatologia, serveis d’altres especialitats dels hospitals.
  • Aprenentatge dels abordatges terapèutics dels nadons en diferents indrets: CDIAP, serveis o unitats de neonatologia, serveis d’altres especialitats dels hospitals.
  • Observació del infants fins als 3 anys en el seu domicili, CDIAP, escoles bressol o llars d’infants, preescolar, serveis o unitats de neonatologia, unitats d’oncologia, altres.
  • Abordatges terapèutics dels infants fins als 3 anys en diferents indrets: CDIAP, serveis o unitats de neonatologia, serveis d’altres especialitats dels hospitals.
  • Abordatges terapèutics per als pares.
  • Visita a un servei de neonatologia.
 • M-3 Assig. 1 Treball Final de Màster

  Entrega del Treball final del Màster el 30 de setembre de 2021

Titulació

Màster en Observació de Nadons i Atenció a la Infància per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició de títol de la UdG.
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis